Rezervační systém | Půjčovna karavanů a obytňáků v Brně

Rezervační systém

.

Dostupnost jednotlivých vozů si můžete zkontrolovat v kalendáři před zahájením rezervace.

.

Formuláře pro rezervace jednotlivých vozů jsou dostupné zde:

Rezervace obytného vozu

Rezervace karavanu

Rezervace Charley Tramp

.

Máte-li si zájem o osobní schůzku a prohlídku vozu, kontaktujte nás:

.

.

Aktuální kalendář dostupnosti jednotlivých vozů

.

.

.

Co se děje dál?

.

Nezávazná rezervace karavanu/obytného vozu na daný termín platí 5 kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha. V případě neuhrazení zálohy v uvedené době se rezervace bez dalšího ruší.

Tento čas se počítá od zaslání návrhu smlouvy a zálohové faktury elektronicky (emailem). Na vyžádání můžeme zaslat i poštou nebo můžeme vše vyřídit na osobní schůzce.

.

Závaznou se stane rezervace v okamžiku úhrady rezervační zálohy v hotovosti nebo bezhotovostně (dnem připsání částky na bankovní účet pronajímatele).

.

Výše rezervační zálohy činí 30% z celkové částky pronájmu.

.

Doplatek nájemného se platí nejpozději 21 dnů před zahájením pronájmu karavanu/obytného vozu.

.