Podmínky půjčení | Půjčovna karavanů a obytňáků v Brně

Podmínky půjčení

Všeobecné podmínky pronájmu karavanů/obytných vozů

Provozní řád karavanu/obytného vozu je zdůrazněním základních pravidel z obchodních podmínek. Prosíme o dodržování níže uvedených zásad po celou dobu pronájmu:

.

Doklady, min. doba pronájmu

 • Obytnů vůz - platný řidičský průkaz skupiny B + platný doklad totožnosti (OP/Cestovní pas) po celou dobu pronájmu.
 • Karavan - platný řidičský průkaz skupiny B (celková hmotnost soupravy 3500Kg  v případě přívěsu o větší celkové hmotnosti než 750kg, nebo celková hmotnost soupravy do 4250kg v případě přívěsu o celkové hmotnosti do 750kg), BE (celková hmotnost soupravy 4250 kg) nebo B+E (celková hmotnost soupravy 3500+3500kg)  + platný doklad totožnosti (OP/Cestovní pas) po celou dobu pronájmu.
 • Věk nájemce min. 22 let a praxe v řízení vozidel nejméně 1 rok.
 • Pronajatý karavan/obytný vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v Nájemní smlouvě.
 • Minimální doba pronájmu jsou 2 dny.
 • Při předčasném ukončení pronájmu karavanu/obytného vozu se nájemné nevrací.

Kontrola tažného zařízení na vozidle nájemce

 • Nutná kontrola funkčnosti tažného zařízení a kompatibilita zásuvky tažného zařízení na autě nájemce (7- pólová zásuvka, 13- pólová zásuvka) se zásuvkou karavanu (info na webu půjčovny nebo u provozovatele).
 • Vyčištění a odmaštění tažného zařízení na autě  nájemce před zahájením pronájmu.

Předávka/vrácení/pozdní vrácení karavanu/obytného vozu

 • Předávka karavanu/obytného vozu a seznámení s obsluhou všech zařízení i příslušenství trvá cca 40 - 50 min. Zpětné převzetí cca 30 - 40 min.
 • Čas předávky/vrácení karavanu/obytného vozu je určen pronajímatelem po vzájemné dohodě s nájemcem. V případě pozdního vrácení zaplatí nájemce vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu 3 000 - 5 000 Kč (dle délky prodlení).
 • Karavan/obytný vůz se předává/vrací čistý, vždy s vyprázdněnou toaletní nádrží. Při vrácení znečištěného karavanu nebo s nevyprázdněnou toaletní nádrží účtujeme částku 1.000,- Kč. Při silném znečištění (olejem, barvou atd.) až 5.000,- Kč. Při odstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme skutečně vynaložené náklady na opravu. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Obytný vůz se předává/vrací s plnou nádrží pohonných hmot (případně se stejným stavem jako při předávce).
 • Nájemce je povinen při vrácení karavanu/obytného vozu  upozornit pronajímatele na případná poškození či zničení karavanu/obyt. vozu nebo jeho příslušenství/vybavení a způsobenou škodu uhradit dle pokynu pronajímatele.

Platební podmínky

 • Nezávazná rezervace karavanu/obytného vozu na daný termín platí 5 kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha. V případě neuhrazení zálohy v uvedené době se rezervace ruší.
 • Závaznou se stane rezervace v okamžiku úhrady rezervační zálohy v hotovosti nebo bezhotovostně (dnem připsání částky na bankovní účet pronajímatele). Výše rezervační zálohy činí 30% z celkové částky pronájmu.
 • Doplatek nájemného se platí nejpozději 21 dnů před převzetí karavanu/obytného vozu.
 • Výše nájemného je stanovena v platném ceníku u každého karavanu/obytného vozu.
 • Vratnou kauci (15-20 000 Kč/karavan, 30 000 Kč/obytný vůz) platí nájemce pronajímateli v hotovosti v den zahájení pronájmu. Kauci vrací pronajímatel v plné výši po zpětném převzetí karavanu/obytného vozu. V případě poškození/zničení karavanu/obytného vozu nebo pozdním vrácení nájemcem se škoda uspokojí z kauce a nájemci se vrácí poměrná část.
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1100 Kč/karavan, 1.800 Kč/obytný vůz vč. DPH.

Storno podmínky

 • Rezervační záloha se vrací v plné výši v případě zrušení (storno) nejpozději 2 měsíce před zahájením pronájmu. Z rezervační zálohy bude stržen administrativní poplatek 1 500 Kč. Při zrušení (storno) v době kratší, než 2 měsíce je rezervační záloha/případně uhrazený doplatek nevratný.

V případě poruchy/nehody/jiné nestandardní události

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.
 • Veškeré opravy nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události, pořídit nákres či fotodokumentaci.
 • V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.
 • Vůz je po celou dobu nájmu havarijně pojištěn - spoluúčast činí 10% nebo 10 000 Kč.
 • Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného vozu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 6.000,- Kč.
 • Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného přívěsu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč.

Je zakázáno

 • Provádět jakékoliv úpravy v interiéru nebo exteriéru karavanu/obytného auta  (šroubování, vrtání, polepování, atd.).
 • Uvnitř karavanu/obytného auta používat otevřený oheň (svíčky, prskavky, atd.).
 • Uvnitř karavanu/obytného auta kouřit.
 • Uvnitř karavanu/obytného auta přepravovat/přechovávat jakákoliv zvířata.
 • Uvnitř karavanu/obytného auta převážet jízdní kola, skútry/motorky, lyže či jiné předměty, které by mohly poškodit interiér.
 • Používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
 • Používání chemického WC bez chemie.
 • Používání postelí - paland osobami nad stanoveným váhovým limitem.
 • Úmyslné poškozování interiéru/exteriéru karavanu/obytného auta..

Doporučujeme před každou jízdou

 • Přepnout lednici na provoz 12V.
 • Zkontrolovat vypnutí všech vodovodních baterií a uzavření toalety.
 • Uschovat všechny předměty do skřiněk/schránek.
 • Zkontrolovat zda jsou všechny skříňky/schránky i dveře řádně uzavřeny a uzamčeny.
 • Zkontrolovat zda jsou uzavřena všechna okna (zvláště střešní), za jízdy nesmí být otevřena ani na ventilaci.
 • Zkontrolovat řádné připojení karavanu a funkčnost směrovek/brzdových světel.Ke stažení

.